Begrafenis

Bij een begrafenis…

Bij een begrafenis vindt het laatste gedeelte van de uitvaart buiten op de begraafplaats plaats. Bij het graf wordt meestal nog een afscheidswoordje gehouden. Tevens bestaat de mogelijkheid voor een afscheidslied. U kunt vooraf met de uitvaartverzorger bespreken wat er gebeurt met de kist: of de kist blijft boven het graf staan, of de kist zakt af in het graf zakken. De keuze is uiteraard helemaal aan u.

Wat gebeurt er met de bloemen na een begrafenis?

De bloemen liggen tijdens de begrafenis om het graf heen. Na de plechtigheid, en pas als iedereen bij het graf weg is, zal het graf gesloten worden. De bloemen worden dan boven op het gesloten graf gelegd.

De nabestaanden hebben de keuze wat te doen met de kaarten en de linten. Veel mensen kiezen ervoor om de kaarten en de linten, na de begrafenis, van de bloemen af te laten halen om ze mee naar huis te kunnen nemen. Dit als fysieke ‘herinnering’ aan de begrafenis.

Wanneer kan ik het monument (grafsteen) plaatsen?

Voordat een monument (grafsteen) geplaatst kan worden komen er een aantal zaken kijken. Voor of na de begrafenis kunnen de nabestaanden contact opnemen met de uitvaartverzorger voor het uitzoeken van een passend monument. Meestal volgen er nog een aantal gesprekken alvorens het monument daadwerkelijk kan worden gemaakt. Tussen de keuze van het monument en levering zitten een aantal weken. Tussen de begrafenis en de levering van het monument zit meestal voldoende tijd om het graf klaar te laten zijn voor de plaatsing van het monument. Meestal komt het erop neer dat er tussen de begrafenis en het plaatsen van het monument 2 tot 3 maanden doorlooptijd zit.

Wanneer kan ik het graf bezoeken?

U kunt het graf altijd bezoeken. Dit kan eigenlijk al vanaf de dag van de begrafenis. Adviseerbaar is wel te wachten tot het graf gesloten is. Dit is meestal binnen een aantal uur, maar in ieder geval op de dag van de begrafenis zelf.

Wat zijn de voordelen van een Begrafenis?

  • De meeste mensen hebben het gevoel dat ze na de begrafenis toch nog even naar de overledene toe kunnen.
  • Iedereen die behoefte heeft om een graf te bezoeken kan dit doen. Dit is bij een crematie lang niet altijd mogelijk.
  • Een begraafplaats is een plaats waar je in alle rust even bij de overledene kan zijn.
  • Er zijn tegenwoordig ook natuurbegraafplaatsen. Hier kan de overledene in een bos begraven worden. Dit is voor sommige mensen een hele mooie en rustgevende oplossing.
  • Indien iemand in een koopgraf begraven wordt kan zijn of haar partner in hetzelfde graf begraven worden. Zo kun je mensen na hun dood weer verenigen.