Crematie

Wat houd een crematie in?

Bij een crematie vindt het laatste gedeelte van een uitvaart binnen in het crematorium plaats. Bovendien zal na de plechtigheid de overledene gecremeerd worden.

De nabestaanden kunnen ervoor kiezen om de kist met de overledene, aan het eind van de plechtigheid, aan het oog te laten ontrekken. Bijvoorbeeld door het sluiten van een gordijn, of door de kist via een opening in de vloer te laten afzakken. Voor sommigen is dit moment van de crematie de start van het rouwproces.

Wat gebeurt er met de bloemen na een crematie?

De bloemen die aanwezig zijn bij een crematie blijven achter bij het crematorium of gaan mee met de familie en nabestaanden. Als de bloemen na de crematie bij het crematorium achterblijven, zullen ze meestal aan de rand van het uitstrooiveld gelegd worden.

Wanneer kan ik de asbus ophalen bij het crematorium?

U krijgt vanuit het crematorium bericht zodra u de as van de overledene kunt komen ophalen. Meestal is dat 6 weken na de crematie. De as dient echter vaak binnen 6 maanden na de crematie opgehaald te zijn.

Wat zijn de voordelen van een crematie?

  1. Een crematie is in basis goedkoper dan een begrafenis. Bij een begrafenis komen verplichte additionele kosten (zoals gebruiksrecht van de grond, gedenkmonument en algemene onderhoudskosten begraafplaats) kijken. Bij een crematie heb je de keuze tot additionele kosten (zoals bijplaatsing in een urnenmuur of verwerking in een sieraad).
  2. De crematieplechtigheid is binnen. De nabestaanden hoeven niet bij weer en wind een begraafplaats op voor het laatste deel van de plechtigheid.
  3. De nabestaanden hoeven zich bij een crematie geen zorgen te maken over het grafonderhoud.
  4. De as van de overledene kan op verschillende locaties worden uitgestrooid.
  5. De as bestemming van de overledene geeft een aantal mogelijkheden, zie hiervoor ‘wat kan ik doen met de as van een overledene’.